Je wil je auteursrecht handhaven. Een licentie vergoeding of een schadevergoeding ontvangen voor het werk dat jij hebt gemaakt van het bedrijf dat jouw copyright schendt. Bijvoorbeeld omdat ze een foto of tekst van jou hebben gebruikt zonder toestemming. Laat je het claimen van een vergoeding aan professionals zoals ons over, dan maakt dat de kans op snelle oplossing veel groter. Het claimen van een vergoeding bij inbreuk op jouw auteursrecht is specialistisch werk op juridisch en ICT gebied.

1. Opsporen van de auteursrecht inbreuk

Het probleem bij schending van auteursrecht is dat een inbreuk maker jou niet ingelicht over het(onrechtmatige) gebruik van jouw tekst of foto. Je moet hier dus zelf naar op zoek, of dit voor jou laten zoeken. Beide is bij ons mogelijk. Wil je niet zelf op zoek? Neem dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Zelf een inbreuk op auteursrecht inbreuk bij tekst opsporen

Wil je alles in eigen hand houden? Geen probleem. Je kan eenvoudig zelf een inbreuk opsporen. Bij teksten doe je dit door een alinea van jouw tekst tussen aanhalingstekens bij bijvoorbeeld Google op te zoeken. Google zoekt doordat de tekst tussen aanhalingstekens plaatst, op die exacte alinea. Haal je de aanhalingstekens weg, dan zoekt Google ook naar wijzigingen in jouw tekst. Bij een exacte match is er al snel sprake van een inbreuk en klaar om in te dienen en een vergoeding te eisen wegens inbreuk op jouw copyright. Is er geen exacte match maar lijkt de tekst er wel op? Leg hem dan ook voor aan ons, dan geven we je graag een (gratis) advies.

Zelf een inbreuk op auteursrecht opzoeken bij een foto

Ook kun je bij Google zoeken op een exacte match of (heel erg) gelijkende foto. Dit doe je door middel van Google Afbeeldingen. Op google.nl vind je rechts bovenin het scherm de link “Afbeeldingen”. Rechts in het zoekvenster zie je een gekleurd fototoestel. Wanneer je hier op klikt krijg je de mogelijkheid jouw foto te uploaden. Zie je jouw foto terug op websites waar je dat niet verwacht, is er vaak sprake van een inbreuk op jouw auteursrecht. Je kan in dat geval een schadevergoeding vragen.

2. Zaak aanmelden bij Copyright Cop.

Heb je zelf de inbreuk gevonden, dan kan je de auteursrecht claim eenvoudig bij ons aanmelden door het formulier op deze website in te vullen onder “zaak voorleggen”. Je kan ons ook mailen waarin je de link naar het inbreuk makende materiaal vermeldt en jouw originele foto of tekst. Hebben wij de inbreuk voor je gevonden? Dan hoef je natuurlijk de inbreuk niet aan te melden, we beoordelen de zaak en nemen dan proactief contact met jou op, met de vraag wat je wil met de inbreuk.

3. We doen onderzoek naar de inbreuk.

Zodra je de zaak bij ons hebt ingediend, doen we onderzoek naar de inbreuk. We kijken dan of de tekst of foto voor bescherming van auteursrecht in aanmerking komt en of er ook daadwerkelijk sprake is van een inbreuk in juridische zin. Zo kent de wet een paar uitzonderingen wanneer er geen sprake is van auteursrecht of van een inbreuk op het auteursrecht. We willen je daar direct eerlijk en goed over adviseren. Is er sprake van een inbreuk? Dan gaan we vervolgens onderzoek doen wie de inbreukmaker is. Soms is het eenvoudig te achterhalen wie jouw auteursrecht heeft geschonden, omdat er bijvoorbeeld een duidelijke contactpagina op de website staat, met een KVK-nummer die overeenkomt. Maar soms is het tricky. Bijvoorbeeld een ontbrekend KVK-nummer, of wél een KVK-nummer, maar het adres of bedrijfsnaam komt niet overeen. Of er staan geen contactgegevens, wat nog veel vaker voorkomt. Schrijf je niet de juiste (rechts)persoon aan, claim je bij de verkeerde persoon je schadevergoeding. We zoeken daarom goed voor je uit wie er achter een website zit zodat we de juiste persoon aanschrijven. Ook doen we bij een inbreuk op een website ICT-onderzoek naar de omvang van de inbreuk, bijvoorbeeld hoe lang een foto of tekst is gebruikt. Dit doen we door onder andere de (programmeer)code van de website te onderzoeken.

4. We verzamelen bewijzen van de inbreuk en leggen die vast.

Vaak zie je dat nadat we auteursrecht schending hebben aangekaart bij de inbreuk maker, de inbreuk als sneeuw voor de zon bereikt. Een belangrijk doel is daarmee bereikt. Maar, naast stoppen van de inbreuk moet ook een schadevergoeding worden betaald. Jouw tekst of foto is immers gebruikt en voor die periode moet je een vergoeding krijgen. Daarom is het belangrijk dat de bewijzen vóórdat de tegenpartij wordt aangesproken, worden verzameld en vastgelegd. Dat doen we zorgvuldig en op verschillende manieren, waaronder een lokale kopie maken van de inbreuk, metadata en een externe kopie. Ook maken we een rapport op van de inbreuk, hoe en waar we die hebben aangetroffen.

5. We doen een schikkingsvoorstel aan de inbreukmaker.

Zodra we alle informatie en bewijzen hebben verzameld, doen we een schikkingsvoorstel aan de inbreukmaker. Dit sturen we per post en per email, zodat we zeker weten dat de tegenpartij wordt bereikt en het niet in de spambox belandt. In het schikkingsvoorstel houden we de toon zo neutraal mogelijk. We leggen we de inbreukmaker uit wat er aan de hand is, waarom auteursrecht belangrijk is en wat er is aangetroffen aan inbreukmakende foto’s of teksten. Vervolgens laten we een berekening zien van de totale schade, met allerlei verhogingen die juridisch stand houden. Vaak wil je als tekstschrijver of fotograaf niet voor elke zaak naar de rechtbank maar wil je juist tot een voor beide partijen faire deal komen. We stellen daarom in veel gevallen (maar uiteraard na afstemming met jou) voor te schikken voor het oorspronkelijke licentietarief wat ze aan jou hadden moeten betalen wanneer ze de foto of tekst hadden gekocht, verhoogd met onze kosten. In veel gevallen gaat een inbreukmaker daarmee akkoord en kan het dossier worden afgesloten. We betalen jou je oorspronkelijke licentievergoeding en wij krijgen onze kosten vergoed van de tegenpartij.

6. Geen reactie, verweer of afwijzing op het schikkingsvoorstel? Incassoprocedure.

Mocht de inbreukmaker niet willen betalen, dan starten we een incassoprocedure. Vaak wordt er verweer gevoerd omdat de inbreukmaker vindt dat hij of zij niet hoeft te betalen, om diverse redenen. In de incassoprocedure proberen we er alsnog gezamenlijk uit te komen met de tegenpartij. Bijvoorbeeld door extra uitleg te geven waarom er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht en waarom er betaald moet worden. Ook weerleggen we (zo nodig op juridische wijze) de verweren. Ook dit is voor jou kosteloos. Wil de tegenpartij nog steeds niet betalen? Dan gaan we met jou in overleg of we naar de rechtbank gaan. Ook de kosten van zo’n gerechtelijke procedure komen voor rekening van de inbreukmaker en kosten jou dus niks. De inbreukmaker maakt het zichzelf alleen moeilijker, duurder en zadelt ons op met extra werk. Dat extra werk vinden we niet erg, maar het liefst komen we er natuurlijk gezamenlijk uit.

Elke stap in het proces is door jou te volgen.

Via ons online portaal kun je direct de status zien van jouw claim. Ook kun je de correspondentie inzien die we hebben gevoerd met de inbreukmaker. Jij kan dus de volledige controle houden als je dat wil, zonder dat het je veel tijd kost.

Tot slot: waarom je niet zelf een claim moet sturen voor je auteursrecht, maar laten doen door ons.

Wanneer je zelf een factuur of claim stuurt vanwege een auteursrecht inbreuk aan de tegenpartij vanwege inbreuk op jouw foto of tekst, is de kans aanwezig dat je onbedoeld fouten maakt. Bijvoorbeeld door de verkeerde persoon aan te spreken of de bewijzen niet juridisch waterdicht te hebben. Ook kan een tegenpartij ineens met een verweer komen, waar je je vervolgens mee bezig moet houden. Helemaal vervelend als dat ook een verweer is dat juridisch stand lijkt te houden. Kost negatieve energie, tijd en levert (waarschijnlijk) veel minder op dan wanneer je het door een van onze juridische professionals laat doen. Onze dienstverlening kost bovendien jou ook niks.

Meer weten? Bel of mail ons!